Termékek Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat
Jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Trend for Me Kft. (székhely: 6500 Baja, Hermann Ottó utca 4/D., cégjegyzékszám: 03-09-125458, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék, mint cégbíróság, adószám: 24166788-2-03) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket valamint adatvédelmi és adatkezelési politikáját.
A jelen Szabályzat célja, hogy a Trend for Me Kft. által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). Trend for Me Kft. megnevezése:
Cégnév: Trend 4 Me Kft.
Székhely, telephely: 6500 Baja, Hermann Ottó utca 4/D., cégjegyzékszám: 03-09-125458 Bejegyző cégbíróság: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság Adószám: 24166788-2-03 Adatvédelmi azonosító: NAIH-65823/2013
Telefon: +36/79/323-173, +36-30-584-8778 e-mail cím:trendformekft@gmail.com
Adatkezelés jogalapja
A Trend for Me Kft. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárló önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. Adatkezelés célja
A Trend for Me Kft. adatkezelésének célja a megrendelések teljesítése, kiszállítása illetve a hírlevélre feliratkozottak részére hírlevelek kiküldése, rendezvényekre, játékokra történő regisztráció.
Személyes adatok köre: Vásárlónak regisztráció során az alábbi adatokat kell megadnia: -     név (vezeték- és keresztnév) -     e-mail cím -     szállítási és számlázási cím -     telefonszám Hírlevélre történő feliratkozáshoz az alábbi adatokat kell megadni: -     vezetéknév és keresztnév (vagy más megszólítás) -     e-mail cím Felelősség: A Trend for Me Kft.  a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vásárlót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. A Vásárló a Honlap használatával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szerkeszthető és Honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és Trend for Me Kft.. jogát illetve jogos érdekeit nem sértik. A Trend for Me Kft. fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. A Trend for Me Kft. a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jogosult a Vásárló regisztrációját, illetve hírlevélre történő feliratkozását törölni; ebben az esetben a Trend for Me Kft. a Vásárlót a törlésből fakadóan ért károkért nem felel. Adatkezelés időtartama
A Vásárló személyes adatainak kezelése a regisztrációval kezdődik és a regisztráció törléséig tart. Vásárló a regisztráció törlését vagy adatainak módosítását bármikor kérheti a trendformekft@gmail.com e-mail címen. A Trend for Me Kft. azonban nem törölhet olyan adatokat melyek megőrzésére jogszabály erejénél fogva kötelezett. (pl. számviteli jogszabályokban meghatározott számla megőrzési kötelezettség)
Személyes adatot megismerő személyek köre A webáruház használata során a webáruház részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat elsődlegesen Trend for Me Kft. illetve Trend for Me Kft. belső munkatársai jogosultak megismerni. A Trend for Me Kft. az adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben arra a megrendelés feldolgozása, vagy a webáruház üzemeltetése miatt szükség van. (Pl: futárszolgáltat a megrendelés kézbesítéséhez). Adatfeldolgozás, adattovábbítás: Trend for Me Kft. a honlap üzemeltetése, megrendelések teljesítése céljából (pl. kiszállítás) adatfeldolgozót vehet  igénybe, aki a Trend for Me Kft.-vel kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi. Trend for Me Kft. az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. A fentieken túl a Vásárlóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Vásárló hozzájárulása alapján kerülhet sor.
Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.
 
Adatok módosítása
Vásárló adatainak módosítását az alábbi módokon kérheti, illetve hajthatja végre: -    Vásárló kérheti a Trend for Me Kft. személyes adataiban bekövetkezett változások módosítására (például szállítási cím módosítása, vagy helytelenül megadott adatok). Módosítást a Trend for Me Kft. írásbeli igény benyújtását követően hajt végre. A módosítási igényt a trendformekft@gmail.com e-mail címre kell küldeni.
-    hírlevélről történő leiratkozás a hírlevelekben    található leiratkozási linkre kattintva automatikusan kérhető, illetve törlési kérelem küldhető a trendformekft@gmail.com e-mail címre is Egyéb rögzített adatok A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Trend for Me Kft. a látogató, Vásárló számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.
Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Vásárló korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a Vásárlónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A Vásárlók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a Vásárlók számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)
Alkalmazott cookie-k: -     Analitika, követés cookie -     Webhelyen keresztüli követés -    Bejelentkezési, Vásárló azonosító session cookie vagy más néven átmeneti cookie: a session cookie-k a Vásárló látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Trend for Me Kft. Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség" funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben -    hogyan lehet letiltani a cookie-kat, -    hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy -    hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy -    hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat. Hírlevél
Hírlevelet kizárólag web oldalunkon regisztrált, hírlevélre feliratkozott, web áruházunkban vásárolt, és üzleteinkben személyesen megadott e-mail címekre küldünk!
A Trend for Me Kft. a Honlapon lehetővé teszi a Vásárlók számára, hogy a vásárlástól függetlenül feliratkozzanak a hírlevélre a kezdőoldal alján található „Hírlevél feliratkozás” menüponton belül. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre pedig hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Trend for Me Kft. csak a Vásárló kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Vásárló korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti a Trend for Me Kft. részére küldött levél, e-mail útján, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben a Trend for Me Kft. a Vásárló minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Vásárlót.   Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat módosítása:
Trend for Me Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi Vásárlót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Vásárlók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség. Adatkezelésben érintettek jogai:
-    Tájékoztatáshoz való jog Személyes adataik kezeléséről a Vásárlók a Trend for Me Kft.-től bármikor írásban, a Trend for Me Kft. címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az trendformekft@gmail.com címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.
E-mailben küldött tájékoztatáskérést a Trend for Me Kft. csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Vásárló regisztrált e-mailcíméről küldik. Amennyiben a Vásárló kéri, a Trend for Me Kft. tájékoztatást ad a Vásárlóra vonatkozó és Trend for Me Kft. által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Trend for Me Kft. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.  A Vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Trend for Me Kft. munkatársához fordulhat a fent megjelölt elérhetőségeken keresztül. -    Adatok helyesbítése, törlése, zárolása A Vásárló bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a fent megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Trend for Me Kft. a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Trend for Me Kft. a szükséges időtartamig megőrzi. Vásárló kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Trend for Me Kft zárolja a személyes adatot, ha a Vásárló ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.  A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Vásárlót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Vásárló jogos érdekét nem sérti. Ha a Trend for Me Kft. a Vásárló helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti vagy nem tudja teljesíteni, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
-    Adatkezelés elleni tiltakozás
Vásárló tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Trend for Me Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Jogorvoslati lehetőségek
A Vásárló az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján
1.    Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy
2.    a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat.
                                                           
Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők a Trend for Me Kft. munkatársai is a trendformekft@gmail.com e-mail címen.

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri a trendformekft@gmail.com  címen.

A személyes adatok törlését a trendformekft@gmail.com címen lehet kérni.

 

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra: 

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról